ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 89 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 3,771 ครั้ง
สถิติปีนี้ 275,344 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,766,644 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
ลอยกระทงปลอดภัย ตามแนวทางป้องกัน เนื่องในเทศกาลประเพณียี่เป็ง 2566
[27 พ.ย. 2566]
 
 
ขอประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำ!! ปล่อยโคมลอยได้เฉพาะพื้นที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ยกเว้น เขตตำบลทุ่งต้อม ห้ามจุดและปล่อยโคมโดยเด็ดขาด !!
ขอประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำ!! ปล่อยโคมลอยได้เฉพาะพื้นที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ยกเว้น เขตตำบลทุ่งต้อม ห้ามจุดและปล่อยโคมโดยเด็ดขาด !! เนื่องจากอยู่ในรัศมีของเครื่องบิน วันเวลาที่จะอนุญาตให้ปล่อยโคมฯ ดังนี้ 1. วันที่ 27 พ.ย. 66 (กระทงเล็ก) - ปล่อยโคมควัน (ว่าวฮม) ได้เฉพาะเวลา 10.00 - 12.00 น. (วันเดียว) - ปล่อยโคมไฟ ได้เฉพาะเวลา 19.00 - 01.00 น...
[27 พ.ย. 2566]
 
 
หากมีที่ดินแต่ไม่ทำประโยชน์ ปล่อยให้รกร้าง / ว่างเปล่า ทำให้มียอดภาษีที่แพง สามารถปลูกพืช หรือ ต้นไม้ ที่เข้าข่ายประเภทเกษตรกรรม เพื่อลดภาษีได้ตามรายละเอียด
[21 พ.ย. 2566]
 
 
ระวัง!! มิจฉาชีพหลอกดูดเงิน
>>อย่าคลิก<< Link (ลิงค์) หรือติดตั้งแอปที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือแอดไลน์ หากท่านได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบข้อมูลโดยตรง จากงานสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลตำบลยุหว่า หรือโทร. 0 53 - 355 312 ต่อ 17 หรือ 093 -138-5005
[21 พ.ย. 2566]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่าร่วมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ร่วมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ข้อมูลโดย: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่
[14 พ.ย. 2566]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
[13 พ.ย. 2566]
 
 
การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า โทร. 093-1385005
[10 พ.ย. 2566]
 
 
ป้องกันภัยร้ายร้ายไข้เลือดออก
ป้องกันภัยร้ายร้ายไข้เลือดออก ด้วยความห่วงใยจากท่านนายกนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย
[10 พ.ย. 2566]
 
 
เย็นนี้ มาร่วมแต้นแอโรบิคด้วยกันนะคะ ^^ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
เย็นนี้ มาร่วมแต้นแอโรบิคด้วยกันนะคะ ^^ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 สามารถข้าร่วมกลุ่มเพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม โดยการสแกน คิวอาร์โค้ด ด่านล่างนี้ได้เลยค่ะ กิจกรรมจะมีเป็นประจำทุกวัน จันทร์ อังคาร และวันพุธ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม และขอความร่วมมือสวมใส่ชุดอ...
[08 พ.ย. 2566]
 
 
ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม &#128204;"เต้นแอโรบิค" ตามโครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม "เต้นแอโรบิค" ตามโครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นประจำทุกวัน จันทร์ อังคาร พุธ เวลา 17.00 น. ณ ลานออกกำลังกายเทศบาลตำบลยุหว่า โดยจะมีพิธีเปิดโครงการฯ ในวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่...
[31 ต.ค. 2566]
 
 
ประชาสัมพันธ์ งานออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2566
ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สังกัด กองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2566 จึงขอประชาสัมพันธ์ในประชาชน รายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ เจ้าหน้าที่ ที่ออกดำเนินงานสำรวจ
[25 ต.ค. 2566]
 
 
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดแนวทางในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2561 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในช่วงเทศกาลประเพณี ยี่เป็งเชียงใหม่ 2566
[24 ต.ค. 2566]
 
 
ปิดรับสมัคร "พนักงานจ้างเหมาบริการ"
เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เปิดรับสมัคร "พนักงานจ้างเหมาบริการ" ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ สนับสนุนงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณัย (กู้ชีพ) จำนวน 5 อัตรา ติดต่อสมัคร ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ห้องสำนักปลัด เทศบาลตำบลยุหว่า ในวัน เวลา ราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
[20 ต.ค. 2566]
 
 
โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2566โดยขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและส่ิงปลูกสร้างแก่พนักงานสำรวจที่จะเข้าสำรวจตามห้วงระยะเวลาดังกล่าว
[19 ต.ค. 2566]
 
 
ขอเชิญชวน น้อง ๆ หนู ๆ เข้าร่วมการประกวด "หนูน้อยนพมาศ"
เทศบาลตำบลยุหว่า โดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ขอเชิญชวน น้อง ๆ หนู ๆ เข้าร่วมการประกวด "หนูน้อยนพมาศ" ในโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มีกำหนดจัดงานโครงการฯ ในวันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นี้ โดยมีเกณฑ์การรับสมัคร ดังนี้ - เพศหญิง อายุ 6 - 8 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 25...
[18 ต.ค. 2566]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS