ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ชำระภาษี Online
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 29 คน
สถิติวันนี้ 242 คน
สถิติเดือนนี้ 58732 คน
สถิติปีนี้ 58732 คน
สถิติทั้งหมด 8398995 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ เบอร์โทร 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ผู้ที่ได้รับคำสั่งกักตัวเนื่องจากโควิด บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ตำบลยุหว่า
เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยท่านนายกนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรี ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน
[20 ม.ค. 2565]
 
 
การประชุมคณะกรรมการคุ้มบ้าน ตำบลยุหว่า
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนายนิพนธ์ จิตตปัญญา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เทศบาลตำบลยุหว่า
[20 ม.ค. 2565]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19)
เทศบาลตำบลยุหว่า เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลยุหว่า
[20 ม.ค. 2565]
 
 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยุหว่า จัดส่งเอกสาร และเก็บเงินออมรอบเดือนมกราคม 2565
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยุหว่า ณ บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลยุหว่า
[20 ม.ค. 2565]
 
 
ท่านนายก นิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เข้าร่วมเวทีบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการบ้านพอเพียงชนบท จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565
นิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เข้าร่วมเวทีบันทึกความร่วมมือ โดย คณะกรรมการเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
[19 ม.ค. 2565]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
[20 ม.ค. 2565]
 
 
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย เทศบาลตำบลยุหว่า
[20 ม.ค. 2565]
 
 
ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลยุหว่า
[20 ม.ค. 2565]
 
 
การชำระภาษีประจำปี 2565 เทศบาลตำบลยุหว่า
[20 ม.ค. 2565]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ขอเชิญทุกท่าน นำซากโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวบรวมส่งให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
นำซากโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ต่อพ่วง และสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ติดต่อผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อนำไปจัดการ ตามโครงการ "คนไทยไร้ e-wast"
[12 ม.ค. 2565]
 
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่15 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[29 ธ.ค. 2564]
ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.180-05 โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)บ้านศาลาม.11
[24 ธ.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 ธ.ค. 2564]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 180-036 บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า
[03 ธ.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงระบบปาหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่9
[03 ธ.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.180-05 โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โิอเวอร์เลย์) บ้านศาลาหมู่11
[03 ธ.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.180-05 โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บ้านศาลาหมู่11
[02 ธ.ค. 2564]
ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 พ.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[20 ต.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองสาธารณะเลียบถนนซอย 1/1 บ้านหนองหวาย ม.3 ต.ยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15 ต.ค. 2564]
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ีร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ.. กองกำลังพล.. 18 พ.ย. 64 93/0
ขอไฟกิ่ง พงค์ 02 ต.ค. 64 111/1
ไฟกิ่งสาธารณะเสีย น้องแม้ว 05 พ.ค. 64 258/1
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดได้ไหม nanny 26 เม.ย. 64 93/3
จดทะเบียนพานิชย์ ปัทมภรณ์ 20 เม.ย. 64 87/1
มีบริการพักเที่ยงมั๊ยคะ อิทธพล 02 มี.ค. 64 82/1
ยายพิการจะได้เบี้ยความพิการเมื่อไร นงค์ลักษณ์ 17 ก.พ. 64 85/2
สอบถามเรื่องการจัดเก็บขยะ Sekson 10 ม.ค. 64 92/4
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จะได้รับเงินเมื่อไร.. Soraya108 12 ธ.ค. 63 95/2
สามารถชำระค่าขยะออนไลน์ได้มั้ยคะ ทองอยู่ เร.. 04 ธ.ค. 63 82/1
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่         
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
วัดป่าเจริญธรรม
 
 
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลยุหว่า
 
 
หลวงพ่อเพชร วัดหนองพันเงิน
     

      

 
 
 

Copyright © 2013-2022 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com