ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 42 คน
สถิติวันนี้ 214 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 3,896 ครั้ง
สถิติปีนี้ 275,469 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,766,769 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
 

กาดสล่า แม่ครูคำ

ชื่อสถานที่ : กาดสล่า แม่ครูคำ

โทรศัพท์ : 0-5329-0120, 08-9835-2449 

อีเมล์ : -

เว็บไซต์ : http://www.kadsala.com

รายละเอียด :

***กาดสล่า แม่ครูคำ บ้านกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง***

"สล่า"ชื่อนี้คนบ้านอื่นเมืองอื่นคงจะงงว่าหมายความว่ายังไงกันแน่อันคำว่า "สล่า" เป็นภาษาเหนือแปลความหมายว่า "ช่าง" จะเป็นช่างไม้ ช่างปูน ช่างฝีมือแขนงต่าง ๆ ในภาษาท้องถิ่นทางเหนือล้วนเรียกรวมกันว่า "สล่า"  เพื่อนๆนักเดินทางแทบจะทุกท่านคงจะเคยชินกับหมู่บ้านหัตถกรรมพื้นบ้าน ของเชียงใหม่กัน มาแล้วหลายบ้านที่ติดหูก็จะเป็น เช่น หมู่บ้านทำร่มกระดาษสาบ่อสร้าง หมู่บ้านไม้แกะสลักบ้านถวาย แต่...หลาย ๆ ท่านจะรู้มั้ยครับว่ายังมีหมู่บ้านที่รับแกะไม้แกะสลักดั้งเดิมอยู่หมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งรับแกะสลักส่งตามตลาดใหญ่ ๆ ของเชียงใหม่และทั่วประเทศ ซึ่งวันนี้กลุ่มสล่าเหล่านี้ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มไม้แกะสลักเปิดขายตรงถึงมือ นักท่องเที่ยวโดยตรง ที่นั่นคือ "กาดสล่าแม่ครูคำ" และสถานที่ใกล้กันก็ยังมีศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านดอนตัน บ้าน***่คำ บ้านกิ่วแลหลวง บ้านกิ่วแลน้อย ซึ่งสถานที่เหล่านี้เป็นแหล่งสินค้า OTOP ของอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถ.เลี่ยงเมืองคลองชลประทาน บ้านกิ่วแลหลวง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่    ซึ่งการเดินทางนั้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ ผ่านถนนเชียงใหม่-ฮอดประมาณ ๒๐ กิโลเมตร จากนั้นผ่านไฟแดงสี่แยกช่างกระดาษ ไปประมาณ ๑๐๐ เมตร เลี้ยวซ้ายบริเวณ ถนนเลียบคลองชลประทาน เดินทางอีกซัก ๓ กิโลเมตร

กาดสล่าแม่ครูคำ หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ที่บ้านกิ่วแลหลวง ถนนคันคลองชลประทาน (ติดปั๊มน้ำมันคอสโม่) ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กาดสล่าแม่ครูคำ เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มสล่าแกะสลักไม้ เพื่อขายสินค้าโดยตรงถึงนักท่องเที่ยว ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2497 พ่อบุญมี-แม่เรขา ท้าวปินตา ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านการแกะสลักช้างได้ชักชวนเพื่อนบ้านประกอบอาชีพแกะสลักช้าง เพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา สล่าล้านนาไม่ให้สูญหาย และก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยแม่ครูคำได้รวบรวมลูกศิษย์จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาดสล่าแม่ครูคำ มีสมาชิกจำนวน 84 คน ทำให้มีอำนาจในการต่อรองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และยกระดับความสามารถของการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยภายในกาดสล่าถูกจัดส่วนแสดงสินค้าเป็นสัดส่วน ร้านอาหาร ร้านกาแฟสด บรรยากาศร่มรื่น มีห้องสมุดนานาชาติ พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณ และบ้านพระพิฆเนศ สินค้าส่วนใหญ่ เป็นไม้แกะสลัก เช่น ปลาเงินปลาทอง, ช้างเป็นตัวตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่, ภาพลายชนบทแกะลายนูน, ภาพป่าลายนูน, ของที่ระลึกมากมาย ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการแกะสลักไม้รูปต่างๆ โดยรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ ติดต่อได้ที่ คุณมนฑิรา ใจดวงจันทร์ กาดสล่าแม่ครูคำ เบอร์โทรศัพท์ 0-5329-0120, 08-9835-2449 หรือเว็บไซด์ http://www.kadsala.com

รายชื่อร้านค้าที่เป็นศูนย์หัตถกรรมโอท็อป อำเภอสันป่าตอง
1.ร้านน้องฟิล์มกระดาษสา
หมู่บ้านเกาะ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
ติดต่อ คุณ รจนา ใจวงค์

2.เค.เจ.แฮนด์เมคร์

29/6 หมู่2 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
ติดต่อ คุณจินตนา พุทธวงค์

3.ร้านจำปีเงิน
บ้านหนองไหว หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ติดต่อ : คุณพวงเพชร ทอนทะษร

4.ร้านเบญจมาศแกะสลัก
251/1 หมู่ 4 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ติดต่อ : คุณสมบูรณ์ ลายมังกร ( เสน่ห์ )

5.ร้าน ดอกทานตะวัน
บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ติดต่อ : คุณ จิราวุฒิ ศรีสุริยานุรักษ์ และ คุณ วรีรัตน์ ศรีสุริยานุรักษ์

6.ร้าน เฟื่องฟ้า
บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ติดต่อ : คุณ อำภรณ์ ปินตาวงค์

7.ร้านทองกวาว
211 หมู่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ติดต่อ : คุณเพ็ญศรี ยาวิราช ( คุณเพ็ญ )

8.ร้าน กระดังงา
บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ติดต่อ : คุณศรีลัย เตชรัง

9.ร้าน พวงทอง
บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ติดต่อ : คุณ พวงทอง ศรีวิชัย

10.ร้านทิพย์วารินทร์มินิมาร์ท
บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ติดต่อ : จิราพร อีซีโหล (ตุ๊กตา)

11.ร้านมณ กระดาษสา
บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ 4 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 หรือ 159 หมู่ 1 ตำบลท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ติดต่อ : คุณมณทิรา ใจดวงจันทร์

12.ร้านกรินทร์พันธ์
บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ 4 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ติดต่อ : กรินทร์พันธ์

13.ร้านบัวแก้ว
บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ 4 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ติดต่อ : คุณจรัสศรี เขียวปัญญา

14.ร้านยอดชาย
บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ 4 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ติดต่อ : คุณยอดชาย เจริญวัย และคุณ อรทัย เจริญวัย

15.ศูนย์หัตถกรรมบ้านกิ่วแลหลวง
หมู่ 4 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ติดต่อ : คุณอนันท์ มูลเมือง

16.ร้าน สล่าลายเมือง
บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ 4 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ติดต่อ : คุณพวง ลายเมือง

17.ร้านดอกบุนนาค
155 หมู่ 2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ติดต่อ : คุณกรกมล มูลลิ


 

 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS