- คณะผู้บริหาร

 
 
นางนิดา ปินตาดง
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า
082-4192298
 
 
 
นายนิพนธ์ จิตตปัญญา
รองนายกเทศมนตรี
093-2912476
 
 
 
นายจรัส ชมภูรัตน์
รองนายกเทศมนตรี
081-3669067
 
 
 
นายวิโรจน์ ใหม่ใจ
เลขานุการนายก
097-0698978
 
 
 
นายศุภชัย ไชยชนะ
ที่ปรึกษานายก
063-7182506
 
   
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 229 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. (053) 825044 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com