หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2024
ซื้อชุดทดสอบอาหาร จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jun 2024
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่นเลียบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ ๖ ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.180-027 ถนนสายหลักบ้านร้อง หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2024
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวง เลียบถนนซอย 9 (สายบ้านหนองหวายเชื่อมบ้านกลาง) บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓ ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.180-031 ถนนสายหลักบ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 เชื่อมถนนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลสันกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 May 2024
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่นเลียบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ ๖ ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2024
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ สีแดง ติดตั้งเครน ไฮดรอลิค (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๐๓๔ เชียงใหม่ รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑ ๕๘ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2024
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า สีน้ำตาล แบบ Fighter ขนาด ๒๔๙๙ ซีซี หมายเลขทะเบียน กบ ๙๔o๗ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ oo๑ ๔๕ ooo๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,ooo บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.180-027 ถนนสายหลักบ้านร้อง หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.180-031 ถนนสายหลักบ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 เชื่อมถนนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลสันกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.180-027 ถนนสายหลักบ้านร้อง หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.180-031 ถนนสายหลักบ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 เชื่อมถนนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลสันกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Apr 2024
จ้างเหมาตัดแว่นตา ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะความผิดปกติในการมองเห็นของผู้สูงอายุตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Apr 2024
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่นเลียบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ ๖ ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2024